Søgeord:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside » Produkter » Gaskedler » Kaskadeinstallation

Kaskadeinstallation

 

Hvad er en kaskadeinstallation?

– Det er simpelthen det optimale varmeanlæg.

 

Samtidig er det betegnelsen på en sammenkobling af flere små kedler, som tilsammen dækker det totale varmebehov.

 

Denne installationsform betyder, at kedeludnyttelsen og dermed gasforbruget hele tiden tilpasses det aktuelle varmebehov. Dimensionering af en kedelkapacitet skal naturligvis ske ud fra den situation, at ejendommen skal kunne holdes opvarmet til en komforttemperatur på 21 grader, selvom det ude er minus 12 graders frost.

 

Varmtvandsforsyning

En kaskadeinstallation kan levere alt det varme vand, der er behov for, blot ved at anvende 1 stk. ladepumpe og tilhørende varmtvandssensor. Herved kan det varme brugsvand også produceres optimalt i kaskade.

 

 

Belastning

[kW]

Hovedledning

 

20 DN25 (1")
30 DN32 (1¼")
40 DN32 (1¼")
50 DN40 (1,5")
60 DN40 (1,5")
70 DN50 (2")
80 DN50 (2")
90 DN50 (2")
100 DN50 (2")
150 DN65 (2,5")
200 DN80 (3")
300 DN100 (4")
400 DN100 (4")
     

 

Principdiagram for kaskadeinstallation med varmtvandsbeholder

 

 

 

 

CM4400 kaskadestyring

Kaskadestyringen bygger på en modulerende vejrafhængig regulering med udeføler og fremløbsføler. Dette betyder, at kaskadestyringen beregner den nødvendige effekt på basis af den ønskede og den målte fremløbstemperatur. Dette resulterer i, at kaskadestyringen kalder kedlen / kedlerne ind og modulerer disse, så kedeleffekten svarer til det aktuelle behov. Kaskadestyringen kan også kobles til et eksternt 0-10 volt signal (CTS).


Ved varmtvandsproduktion kan en eller flere af kedlerne kobles via kaskadestyringen til kedlerne. Kaskadestyringen fordeler belastningen på alle kedlerne.

 

 

Afstanden mellem hovedledningens frem- og returløb (A og B) skal være 4 gange fordelerrørledningens diameter. Ønskes fordelerrør for større belastninger, så kontakt Milton Megatherms tekniske afdeling.

 

Eksempel:
Diameter = 80 mm
Afstand = 4 x 80 mm = 320 mm

 

 

 

 


 

 

 

 

 


OK
Information om cookies og privatlivspolitik

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.